PPHU PRE-BET S.C.-WYROBY BETONOWE

PPHU PRE-BET S.C.

Firma PPHU PRE-BET S.C. została założona i  rozpoczęła działalność w czerwcu 1996 r. Od początku zajmowała się produkcją betonu, elementów kanalizacyjnych oraz prefabrykatów nietypowych zgodnie z dostarczoną lub tworzoną dokumentacją. Stopniowo, wychodząc naprzeciw życzeniom swoich klientów, firma wprowadziła też handel materiałami budowlanymi i wyrobami betonowymi innych producentów.
Firma posiada siedzibę i zakład produkcyjny w Krapkowicach (województwo opolskie), dysponuje wyposażeniem technicznym odpowiednim dla skali prowadzonej produkcji oraz kadrę i załogę wyspecjalizowaną w produkcji tych wyrobów. Teren działania firmy obejmuje obszar południowej Polski.
Ciągła modernizacja zakładu, nowoczesne technologie oraz wewnętrzny system Zakładowej Kontroli Produkcji pozwalają na skuteczne konkurowanie z innymi producentami o podobnym profilu produkcji.